Visada šalia
Pradžia
lt
en

Teisinė informacija

Konvencijos

Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos


ES dokumentai

Council decision of 28 November 2002 (2001/956/JHA)
Council recommendation of 6 December 2001 (2001/C 356/01)


Įstatymai

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas
Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas
Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas
Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1998 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“

2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“

2003 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1485 „Dėl oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“

2009 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 633 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo“

2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 725 „Dėl garantijų Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, nutrūkus jo įgaliojimams“

2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“

2011 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1324 „Dėl tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo patvirtinimo“

2013 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 108 „Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“

2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“

2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto bei kitų svarbių valstybės objektų, taip pat Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomų svarbių valstybės objektų“

2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“

2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1190 „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018 m. sausio 3 d. nutarimas Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“

2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“

2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“

2019 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 658 „Dėl garantijų Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, nutrūkus jos įgaliojimams“

2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 656 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 665 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“


VAT direktoriaus įsakymai

2020-07-01 Nr. V-6 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų etikos kodekso ir tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“

2020-07-01 Nr. V-32 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

2020-07-02 V-80 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-158 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos bei kompetencijų aprašymų patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-170 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-12-07 Nr. V-643 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2021-02-19 Nr. V-115 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2021-03-04 Nr. V-144 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2020-07-07 Nr. V-172 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-174 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-12-07 Nr. V-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo „Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2020-07-07 Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo nuostatų patvirtinimo“

2020-07-08 Nr. V-178 „Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, nustatymo, ar Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu tyrimų ir apskaitos tvarkos aprašų ir kompensacijos dydžių nustatymo Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų lengvo sveikatos sutrikdymo atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-08 Nr. V-182 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-10 Nr. V-205 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-10 Nr. V-214 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai" nuostatų patvirtinimo“

2020-07-16 Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“

2021-01-29 Nr. V-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

2020-07-16 Nr. V-266 „Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-09-04 Nr. V-407 „Dėl Atrankos į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-09-14 Nr. 442 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos medalio „Už nuopelnus" įsteigimo“

2020-10-20 Nr. V-521 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-12-29 Nr. V-703 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos techninėmis priemonėmis gautų vaizdo ir garso duomenų tvarkymo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-02-01 Nr. V-62 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos ir skiriamųjų ženklų aprūpinimo, išdavimo, dėvėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo ir dėvėjimo normų patvirtinimo“

2021-05-13 Nr. V-291 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-06-01 Nr. V-325 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų išbandymo rezultatų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“