Visada šalia
lt
en

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenys Vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkomi automatizuotu ir neautomatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, kurių reikia nustatytam tikslui pasiekti, tvarkomi Vadovybės apsaugos tarnybos žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose, o įstatymų numatytais atvejais – valstybės registruose.

Vadovybės apsaugos tarnybai taip pat suteiktos teisės, kaip kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenų tvarkytojams arba duomenų gavėjams, tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kaupiamus ir kitose valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Informacija apie valdomus ir (ar) tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas pasiekiama adresu https://registrai.lt/.

Be valstybės informacinių sistemų ir žinybinių registrų taip pat naudojamos vidinės sistemos ir posistemiai tam, kad būtų administruojami Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų ir esant poreikiui kitų asmenų asmens duomenys, siekiant užtikrinti sklandų darbą organizacijos viduje bei efektyvų keitimąsi informacija.