Visada šalia
Pradžia
lt
en

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo


Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos veiklos srities vertinimo aprašymas (2020 m.)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos Korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas


2021 metų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada


Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-592 „Dėl sąrašo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigybių, dėl į kurias pretenduojančių asmenų numatoma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-108 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos 2021–2025 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano naujos redakcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-850 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos dovanų, gautų ar teiktų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo bei Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021–2025 m. programos bei Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021–2025 m. programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo