Visada šalia
lt
en

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo


Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos veiklos srities vertinimo aprašymas (2020 m.)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos Korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas


2021 metų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada


Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021-2025 m. programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo 2023 m. ataskaitos

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-108 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos 2021–2025 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano naujos redakcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-850 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos dovanų, gautų ar teiktų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo bei Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021–2025 m. programos bei Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021–2025 m. programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintas Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigybių, dėl kurias siekiančių eiti asmenų teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyrių, sąrašas