Visada šalia
Pradžia
lt
en

Korupcijos prevencija


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo


Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos veiklos srities vertinimo aprašymas (2020 m.)


Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-592 „Dėl sąrašo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigybių, dėl į kurias pretenduojančių asmenų numatoma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-682 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos Korupcijos prevencijos komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021–2025 metų programos bei Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kovos su korupcija 2021–2015 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-108 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos 2021–2025 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano naujos redakcijos patvirtinimo“