Visada šalia
lt
en

Vaizdo ir garso duomenų tvarkymas

Vaizdo ir garso duomenis tvarkomi giežtai vadovaujantis 2024-01-29 Įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos vaizdo, garso ir kitų duomenų tvarkymo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

Privatumo pranešimas dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos tvarkomų vaizdo ir (ar) garso duomenų

Kiekvieną kartą rinkdami Jūsų vaizdo ar vaizdo ir garso duomenis, įsipareigojame tai daryti skaidriai.

Jūsų vaizdo duomenys tretiesiems asmenims bus teikiami tik pagal rašytinį prašymą atsakingam Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojui įvertinus prašyme nurodytus vaizdo duomenų tvarkymo tikslus, teikimo bei gavimo pagrindus ir apimtį.