Visada šalia
lt
en

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Vadovybės apsaugos tarnyba, esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui bei įvertinus prašomų pateikti asmens duomenų apimtį, asmens duomenų tvarkymo tikslą, teikia asmens duomenis duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys teikiami:

- pagal prašymą (vienkartinio teikimo atveju);

- pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju);

- Vadovybės apsaugos tarnybos iniciatyva (įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytas asmens duomenų teikimas).