Visada šalia
lt
en

Asmens duomenų sauga

Tvarkant asmens duomenis ypatingas dėmesys yra skiriamas asmens duomenų saugumo užtikrinimui. Tam įgyvendinamos tiek techninės, tiek ir organizacinės duomenų saugumo priemonės, skirtos asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Informacinių technologijų nepertraukiamu veikimu, atsarginių duomenų kopijų darymu ir duomenų atkūrimu jų avarinio praradimo atveju rūpinasi Vadovybės apsaugos tarnyboje esantis specializuotas padalinys.

Visi su asmens duomenis dirbantys Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojai yra privalomai supažindinami su Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašu, saugos politika ir kitais teisės aktais. Be to, kiekvienas darbuotojas, kuris tvarko asmens duomenis arba eidamas savo pareigas juos sužino, privalo laikytis konfidencialumo principo.

Vadovybės apsaugos tarnyboje dirbantys darbuotojai gali konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnu. Akcentuojama svarba prevenciškai reaguoti į numatomas grėsmes asmens duomenų saugumui taip pat nedelsiant informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie galimus asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Vadovybės apsaugos tarnyba užtikrina, kad asmens duomenų saugumo pažeidimai būtų nustatomi laiku, įvertinama rizika Jūsų teisėms ir laisvėms.