Visada šalia
lt
en

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises:

- teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Vadovybės apsaugos tarnyboje;

- teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

- teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");

- teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

- teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu, numatytas teises, turi pateikti prašymą. Atkreipiamas dėmesys, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Vadovybės apsaugos tarnyboje – Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas.