Visada šalia
lt
en

Naujienos

Vadovybės apsaugos tarnyba pasirašė kolektyvinę sutartį su Vadovybės apsaugos tarnybos profesine sąjunga

Vadovybės apsaugos tarnyba pasirašė kolektyvinę sutartį su Vadovybės apsaugos tarnybos profesine...

Balandžio 28 d. Vadovybės apsaugos tarnyba pasirašė kolektyvinę sutartį su Vadovybės apsaugos tarnybos profesine sąjunga. Šio bendradarbiavimo tikslas užtikrinti tinkamas Tarnybos darbuotojų darbo (tarnybos) organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, saugos, sveikatos ir kitas sąlygas ne žemesnio lygio, nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės  aktuose, siekti Tarnybos prestižo bei Tarnybos pareigūno profesijos patrauklumo didinimo, formuoti tradicijas, skatinti darbuotojų lojalumą, moralę ir etiką.