Visada šalia
lt
en

Grėsmių valdymas

Analitika

Siekdami suplanuoti ir taikyti efektyviausias apsaugos priemones, užtikrinančias saugomų asmenų ir objektų saugumą, Tarnybos analitikai nuolatos vykdo teroro aktų, smurtinių išpuolių, kito destruktyvaus elgesio, nukreipto prieš saugomus asmenis ar objektus, stebėseną ir analizę, kuri padeda geriau suvokti tokių reiškinių priežastis, tendencijas, dėsningumus, pasireiškimo tikimybę. Strateginė analizė suteikia būtiną informaciją, leidžiančią išsamiai įvertinti grėsmę.

 

 

Kriminalinė žvalgyba

Planuojamų ar rengiamų teroristinių išpuolių, smurtinių išpuolių ar kitų nusikalstamų veikų, nukreiptų prieš saugomus asmenis ir objektus, prevencija yra nematoma, tačiau labai svarbi Tarnybos veiklos dalis. Kriminalinės žvalgybos pareigūnai nuolat renka ir kruopščiai tikrina informaciją apie į radikalizaciją linkusius, ekstremistines, teroristines idėjas išpažįstančius ar kitų nusikalstamų sumanymų bei ketinimų saugomų asmenų ir objektų atžvilgiu turinčius asmenis.

 

 

Destruktyvaus elgesio rizikos valdymas

Norint apsaugoti viešuosius asmenis ir objektus, svarbu suvokti, kaip galima atpažinti asmenų, norinčių surengti išpuolį, elgesį. Jungtinė pareigūnų ir psichologų komanda atlieka retrospektyvinius mokslinius tyrimus, kuriuos pritaiko praktikoje. Tyrimų metu sukaupti duomenys padeda išskirti įspėjamojo elgesio indikatorius ir laiku pastebėti asmenis, linkusius į destruktyvų elgesį viešų renginių metu ar komunikuojančius susirūpinimą keliančiu būdu.

 

 

Sprogstamųjų ir pavojingų medžiagų paieška

Sprogstamųjų ir kitų pavojingų medžiagų panaudojimas rengiant išpuolį ar jų pasklidimas gali sukelti katastrofiškų padarinių ne tik valstybės vadovų gyvybei, bet ir viešajam saugumui bendrąja prasme. Susprogdinus svarbius valstybinius objektus, gali kilti chaosas ir panika, nukentėti žmonės. Todėl Tarnybos chemikai, biologai, inžinieriai, radiologai ir kinologai nuolat vykdo pavojingų medžiagų paiešką, jų identifikavimą, prireikus atlieka dezinfekavimo darbus.

 

 

Leidimai patekti į Tarnybos saugomus objektus

Leidimų sistema yra specialaus režimo saugomuose objektuose elementas, padedantis užtikrinti ne tik asmenų, siekiančių patekti į saugomus objektus, ar civilinėje apyvartoje ribojamų arba draudžiamų daiktų įnešimo kontrolę, bet ir įslaptintos informacijos fizinę apsaugą. Patikrinus kiekvieną į saugomą objektą patenkantį asmenį, užtikrinama saugi ir tolerantiška aplinka visiems saugomuose objektuose esantiems asmenims.