Visada šalia
lt
en

Asmens ir turto apsauga

Valstybės vadovų apsauga

Tarnyba nepertraukiamai, visą parą, bet kuriame pasaulio krašte, užtikrina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir kitų saugomų asmenų saugumą. Pareigūnai rūpinasi, kad valstybės vadovai galėtų saugiai ir patikimai vykdyti tiek Lietuvos, tiek užsienio politiką.

 

 

Oficialių svečių apsauga

Tarnyba koordinuoja ir vykdo Lietuvoje besilankančių oficialių šalies svečių saugumo užtikrinimą. Nuo Tarnybos įkūrimo pareigūnai užtikrino tokių iškilių asmenybių kaip Jo šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II, JAV Prezidento Džordžo Bušo, Didžiosios Britanijos Karalienės Jos didenybės Elžbietos II-osios ir Jo didenybės Edinburgo Hercogo, Jo didenybės Japonijos Imperatoriaus Akihito ir Jos didenybės Imperatorienės Michiko ir kitų saugomų asmenų saugumą.

 

 

Objektų apsauga Lietuvoje

Tarnyba nuolat užtikrina LR Prezidento kanceliarijos, LR Seimo kanceliarijos, LR Vyriausybės kanceliarijos ir saugomų asmenų rezidencijų komplekso saugumą. Taip pat vykdo nenuolatinę objektų apsaugą saugomų asmenų lankytinose vietose. Šį darbą atlieka įvairių veiklos sričių darbuotojai: nuo uniformuotų pareigūnų ir kinologų su tarnybiniais šunimis iki apsaugos sistemų specialistų, inžinierių ir technikų, kurie prižiūri, kuria, tobulina, diegia ir atnaujina techninę įrangą.

 

 

Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje apsauga

Tarnybos deleguoti pareigūnai Lietuvos ambasadose, konsulatuose ir atstovybėse vykdydami diplomatinio saugumo funkciją, užtikrina turto, informacijos bei diplomatinio personalo saugumą, taip pat vykdo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevenciją.                                                                                                                                                

 

 

 

Didžiųjų valstybinės reikšmės renginių apsauga

Siekdama išsaugoti Lietuvos reputaciją ir gerus tarpvalstybinius santykius, Tarnyba užtikrina valstybinės reikšmės renginių, tokių kaip pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, NATO Parlamentinės Asamblėjos, ESBO Ministrų Tarybos konferencijos, Europos Sąjungos šalių ir Rytų partnerystės šalių vadovų susitikimo ir kitų renginių, kuriuose dalyvauja Lietuvos ir užsienio valstybių vadovai ir kiti saugomi Lietuvos Respublikos oficialūs svečiai, saugumą.